Gümrükleme Çözümlerimiz

Gümrükleme, yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.
 • Gümrük müşavirliği hizmetleri nelerdir?
  • Faturanın düzenlenmesi.
  • Gümrük Beyannamesi tanzimi.
  • İhracatçı Birlikleri Tasdiki.
  • Gümrük Beyannamelerinin kapatılışı.
  • Geçici çıkışlarda süre takibi.
  • Evrak teslimatı.
  • İthalat Gümrüklemesi Hizmet İçeriği.
 • Gümrük nedir?
  Bir ülkeye ithal edilen ya da ihraç edilen eşyadan yürürlükteki Gümrük Kanunları doğrultusunda alınan vergi, resim veya harçtır. Gümrük kavramı, bu işlemlerin yapıldığı yer için de kullanılmaktadır. Türkiye’de gümrük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda çalışan bir kurumdur.